Przez „edukacja jest dyscypliną” rozumiemy dyscyplinę nawyków, konkretnie utworzonych i przemyślanych, nawyków ciała lub umysłu. Fizjologowie mówią nam o dostosowaniu struktur mózgowych do nawykowych linii myślenia czyli do naszych przyzwyczajeń. CM

 

„Edukacja jest dyscypliną” oznacza, że my kształcimy dziecko do posiadania dobrych nawyków i samokontroli.